Where to find us

  • Company office:Stará cesta 361/34, SK-931 01 Šamorín - Mliečno
  • Industrial park:Krajná cesta 783/101, SK-930 39 Zlaté Klasy
  •  
  • Phone:+421 31 56 91 390, +421 31 56 91 391
  • Fax:+421 31 56 91 110
  • E-mail:info@industrietechnik.sk
  •  
  • GPS coordinates:48.1225383, 17.4260176

Entry to the industrial park

  • Vstup do firmy